Výkup papiera

 27.05.2021

VÝKUP PAPIERA

Zbierajú sa noviny, časopisy, knihy bez textilnej väzby a kartón.

Je potrebné, aby bol zber zviazaný.

Kartón a papier musí byť zviazaný osobitne!

5 kg = toaletný papier 1 rolka

2 kg = hygienické vreckovky 1ks

8 kg = papierové utierky 1ks

Kartón: 8 kg = toaletný papier 1 rolka

VÝKUP JEDLÝCH RASTLINNÝCH OLEJOV A TUKOV        

                                 

Rozširujeme zber separovaného odpadu aj o zber a výkup použitých  jedlých rastlinných  olejov a tukov.

   1 ks PET použitého oleja (1,5l až 2l) = 1ks rolka papiera

 1ks PET použitého oleja (1,5l až 2l) = 3ks hyg. vreckovky

KDE?   Obec Gemerská Ves

KEDY? 04.06.2021 (PIATOK)  cca od 9.00              pred kultúrnym domom

Kontakt na výkupcu: p. Varga – 0904 645 6451 2 ... 11