English

Obecný rozhlas

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 330)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2409633294 Poistná zmluva na základné poistenia Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
31.56 €
24/30/054/991 Predmetom dohody je úprava práva a povinosti účastníkov dohody. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
37.68 €
14052024C Poskytovať služby Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Gemini Group s.r.o.
1 200 €
102302´ Poskytnutie služieb v odpadovom hospodárstve . Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
388/2024 prenájom hrobového miesta Odb.: Alžbeta Puškášová
Dod.: Obec Gemerská Ves
10 €
387/2024 prenájom hrobového miesta Odb.: Alžbeta Puškášová
Dod.: Obec Gemerská Ves
15 €
386/2024 prenájom hrobového miesta Odb.: Alžbeta Puškášová
Dod.: Obec Gemerská Ves
10 €
070/2023... Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Východoslovenská OZV,s.r.o.
0 €
262402 Predmetom tejto zmluvy je odplatný výkon zberu,prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečného odpadu. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
2409483602 Skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
800.23 €
Generované portálom Uradne.sk
1