English

Obecný rozhlas

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 298)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o vykonaní auditu Poskytovanie služieb. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Gemer Audit, spol, s.r.o.
2 532 €
Dodatok k dohode Pripojenie Koncového konzumenta Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: webex.digital s. r. o.
0 €
Zmluva o bežnom účte Otvorenie a vedenie bežného účtu. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: VÚB,a.s.
0 €
2409302347 Poistenie majetku Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
87.36 €
765/2023 prenájom hrobového miesta Odb.: Vlasta Lovašová
Dod.: Obec Gemerská Ves
10 €
764/2023 prenájom hrobového miesta Odb.: Vlasta Lovašová
Dod.: Obec Gemerská Ves
15 €
Dodatok č. 1 k dohode Poskytnutie príspevku Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
0 €
Dohoda Poskytovanie odberateľovi služby. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Signum s.r.o.
0 €
741/2023 prenájom hrobového miesta Odb.: Katarína Tamášová
Dod.: Obec Gemerská Ves
20 €
2409272597 Úrazové poistenie Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
409.54 €
702/2023 prenájom hrobového miesta Odb.: Irena Ošavská
Dod.: Obec Gemerská Ves
20 €
701/2023 prenájom hrobového miesta Odb.: Irena Ošavská
Dod.: Obec Gemerská Ves
20 €
Zmluva zo dňa 8.7.2004. Zriadenie spoločného školského úradu Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Mesto Tornaľa
0 €
Zmluva zo dňa 08.07.2004. Zriadenie spoločného školského úradu Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Mesto Tornaľa
0 €
23/30/054/1666 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
0 €
Zmluva zo dňa 8.7.2004 Zriadenie spoločného školského úradu Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Mesto Tornaľa
0 €
Zmluva zo dňa 08.07.2004 Zmluva o zriadení spoločného školského úradu Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Mesto Tornaľa
0 €
2409245718 L2-Prívesy nad 750kg Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
31.20 €
A13664214. Dohoda strán na aktváciii účastníckého programu. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0 €
375DSC03 Úprava podmienok kúpy koncového telekomunikačného zariadenia. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk
1