English

Obecný rozhlas

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 321)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2409483602 Skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
800.23 €
2409475328 Poistenie majetku Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
433.20 €
24/30/054/33 Predmetom zmluvy je úprava prác a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania AČ. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
0 €
72415 Predmetom tejto zmluvy je závazok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 7000,00 EUR. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
7 000 €
215/2024 prenájom hrobového miesta Odb.: Ladislav Kiss
Dod.: Obec Gemerská Ves
20 €
214/2024 prenájom hrobového miesta Odb.: Ladislav Kiss
Dod.: Obec Gemerská Ves
15 €
179/2024 manažovanie projektu miestne občianske a preventívne služby v obci Gemerská Ves Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Občianske združenie BOVAP
0 €
124/2024 prenájom hrobového miesta Odb.: Katarína Dorková
Dod.: Obec Gemerská Ves
10 €
426/2024-07 Predmetom zmluvy je financovanie záujmového vzdelávania detí s trvalým bydliskom v obci Gemerská Ves. Odb.: Mesto Tornaľa
Dod.: Obec Gemerská Ves
107.08 €
97/2024 prenájom hrobového miesta Odb.: Róbert Lacko
Dod.: Obec Gemerská Ves
15 €
Generované portálom Uradne.sk
1