English

Obecný rozhlas

Súčasnosť

CHARAKTERISTIKA

Gemerská Ves je obec na Slovensku v okrese Revúca. Obec vznikla v roku 1960 zlúčením Hrkáča a Šankoviec. Podľa administratívneho členenia patrí do Banskobystrického kraja a do okresu Revúca.Obec leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria, na nive pri sútoku Východného a Západného Turca. Chotár po oboch stranách Turca prechádza z nivy na východe a na juhozápade do úzkych pásov pahorkatiny. Čiastočne je zalesnený dubovým lesom. V chotári miestnej časti Šankovce sú ložiská železnej rudy a ortuti. Nadmorská výška stredu obce je 194 m., v chotári 189m.,/najnižšia/ a 308m., /najvyššia/.

ZAMESTNANOSŤ V OBCI

V súčasnosti má obec 957 obyvateľov, z toho je 212 detí, 130 dôchodcov a 615 osôb je v produktívnom veku. Z celkového počtu osôb v produktívnom veku je 305 evidovaných na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzači o zamestnanie. Z uvedeného čísla vyplýva, že nezamestnanosť v obci je 49,59 %. 220 osôb je zapojených do menších obecných služieb, ktorých cieľom je podpora udržiavania pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných a nezamestnaných v hmotnej núdzi. V obci je málo príležitosti zamestnať sa, preto sú ľudia často krát nútení odchádzať za prácou do vzdialenejších miest, ba aj do zahraničia.

SÚKROMNÍ PODNIKATELIA

Pracovné príležitosti v obci ponúkajú miestni podnikatelia, ktorí sa zaoberajú klampiarstvom, tesárskymi a murárskymi prácami, opravou motorových vozidiel, drevoobrábaním, službami v oblasti potravinárstva a pohostinstva ako aj krajčírstva.

AGROTRADE GROUP, s. r.o.

Dovoľte mi predstaviť Vám firmu Agrotrade group, s.r.o., ktorá sa orientuje na oblasť rastlinnej a živočíšnej výroby, poskytuje pracovné možnosti. Firma vznikla v roku 1999.

RASTLINNÁ VÝROBA

Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie obilnín v zložení: pšenica, raž, jačmeň, ovos a repky ozimnej. Je zameraná na výrobu objemových krmovín z lúk a pasienkov – seno, senáž.

ŽIVOČÍŠNA VÝROBA

Živočíšna výroba sa sústreďuje na chov hovädzieho dobytku (cca polovica mäsového a polovica mliekového typu). Na tomto stredisku chovajú 640 ušľachtilých býkov, ktoré sú určené na export do zahraničia (Maďarsko, Grécko).

JÁN VINCZE

Služby v oblasti murárskych a stolárskych prác ponúka ďalší miestny podnikateľ. Počas svojej 18-ročnej praxe zrekonštruoval množstvo interiérov, taktiež sa venuje výrobe drevených interiérových, exteriérových a garážových dverí, zábradlí a okien.

MÁRIA KOVÁČOVÁ

Povestná svojim krajčírskym majstrovstvom je mladá podnikateľka, ktorá je známa v širokom okolí. Šije šaty na rôzne spoločenské podujatia, napr.: pre tanečníkov, ktorí nás reprezentujú v latinskoamerických tancoch. Tanečná skupina SHOW DANCE, folklórny tanečný a spevácky súbor sa pravidelne oblieka do jej šiat.

GABRIELA MAKŠIOVÁ

Pleteniu z papiera sa vo svojom voľnom čase venuje Gabriela Makšiová. Papierové výrobky sú krásne, ľahké a môžete ich použiť k najrozmanitejším účelom. Dajú sa využiť ako bytové dekorácie, doplnky alebo darčeky. Táto technika umožňuje využiť starý, nepotrebný papier. Je to  materiál, s ktorým sa dobre pracuje a nie je finančne náročný. Ľahko sa z neho pletie a dobre sa tvaruje, po nalakovaní je pevný.

VIKTOR KULLÁR

Vlastné produkty ponúka miestny podnikateľ, ktorý sa zaoberá výrobou okrasných predmetov z betónu a dreva. Tejto činnosti sa venuje s rodinou od roku 1997

BETÓNOVÉ VÝROBKY

V začiatkoch vyrábal zámkovú dlažbu, betónové kvetináče a okrasné stĺpiky. Na výroby týchto produktov boli potrebné formy, ktoré nakúpil v susednom Poľsku. Výroba je časovo aj fyzicky náročná. Jeho výrobky zdobia mnohé dvory a chodníky v bližšom aj vzdialenejšom okolí

VÝROBKY Z DREVA

Neskôr svoje podnikanie rozšíril o výrobu drevených okrasných doplnkov a záhradného nábytku. Jeho pýchou sú: kvetináče rôznych tvarov, okrasný veterný mlyn, studne, odpadové koše, detské preliezky, obecná tabuľa, altánky, búdky pre psy, malé drevené chatky. Zo záhradného nábytku sú najžiadanejšie: záhradné lavice a stoly rôzneho tvaru, hojdačky.