English

Obecný rozhlas

Kontakty

Toto webové sídlo www.gemerskaves.sk spravuje Obec Gemerská Ves je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Gemerská Ves

Adresa:

Obec Gemerská Ves
č. 109
982 62 Gemerská Ves

IČO: 00318701

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Revúca
Región: Turiec v Gemeri
Počet obyvateľov: 996
Rozloha: 1771 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1266

Sekretariát:
Tel.:
 +421 47 4334813
E-mailstarosta@gemerskaves.sk

Komunitné centrum :  0918 349 110

Terénny sociálny pracovník : 0918 524 806  a 0951 681 079

MOaPS : 0952 035 020   a 0952 035 021

Kompetencie:
Obec Gemerská Ves je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Gemerská Ves je zriadený na Miestnom úrade v: Tornali

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk