English

Obecný rozhlas

Cirkev

Neskorobarok. rím. kat. kostol Narodenia Panny Márie z r. 1784 s upraveným interiérom z konca 19. stor.