English

Obecný rozhlas

Služby

Pošta

Pošta, ktorá zabezpečuje poštové a doručovateľské služby desiatim okolitým obciam, je prínosom pre obyvateľov. Interiér pošty bol zrekonštruovaný v roku 2008 v spolupráci so Slovenskou poštou. Obec investovala nemalé finančné prostriedky do plynofikácie budovy.

Starostlivosť o dôchodcov

Starostlivosť o dôchodcov a nevládnych zabezpečuje obec za pomoci uchádzačov o zamestnanie, ktorí v rámci aktivačných prác navštevujú dôchodcov a pomáhajú im pri riešení každodenných problémov – donášajú im obedy zo školskej jedálne, pomáhajú pri úprave okolia, v prípade potreby zabezpečia dôchodcom menšie nákupy.

Zdravotníctvo

V obci sa nachádza obvodné zdravotné stredisko: ambulancia všeobecného lekára. Nedostatkom, ktorý sa rieši, je absencia ambulancie lekára pre deti a dorast a zubného lekára. Obci je vybudovaná nová lekáreň SIMONKA je to nevýhodné najmä pre starších občanov, ktorí nemusia cestovať za liekmi do najbližšieho mesta. 

Obecná knižnica

Voľný čas môžu deti ako aj dospelí tráviť v obecnej knižnici, ktorá disponuje knihami rôznych žánrov v počte približne 10 000 kusov. Okrem čítania poskytuje mladým aj priestor na oddych a zábavu. Navštevujú ju hlavne žiaci základnej školy, ktorí radi trávia voľný čas pozeraním filmov, rôznymi hrami, čítaním alebo počúvaním hudby.

Obecná knižnica sa nachádza v budove obecného úradu.

Knihovníčka: Eva Mihályová

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 11.00 hod. - 15.00 hod.