English

Obecný rozhlas

Obecný úrad

Adresa úradu - Hivatal címe

Obec Gemerská Ves
č. 109
982 62 Gemerská Ves

Telefón: +421 47 4334813
E-mail: starosta@gemerskaves.sk

IBAN: SK95 0200 0000 0000 2862 4392

Knihovníčka: Eva Mihályová
Ekonómka obce: Agneša Üvegešová
Matrikárka: Ing. Iveta Ujpálová

Úradné hodiny    Pondelok, utorok streda,  piatok :  8.00 hod.   - 12.00 hod.     a   12.30 hod.   - 15.00 hod

                                Štvrtok :    nestránkový deň