English

Obecný rozhlas

Ženský spevácky zbor

Stredná generácia žien založila spevácky zbor, ktorý nadväzuje na tradície. Spievajú predovšetkým piesne charakteristické pre náš región. Šíria dobré meno obce na rôznych podujatiach.