English

Obecný rozhlas

Pamätník

Historické pamätné miesto nachádzajúce sa v parku v strede obce bolo vytvorené v roku 2008. Je tu umiestnených viacero pamätných tabúľ pripomínajúce dávnu minulosť. Na jednej z tabúľ je vytesaných 32 mien na počesť tých, ktorí boli v roku 1938 vysťahovaní do Čiech. Pamätnou tabuľou sme si poctili aj Lajosa Nagy Tasnádiho, nášho rodáka a jedného zo zakladateľov Maďarskej akadémie vied.