Vypaľovanie trávy

 23.03.2021

V zmysle § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane pred požiarmi“) fyzická osoba – občan nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. V prípade porušenia týchto zákazov sa fyzická osoba v zmysle    § 61 ods. 4 písm. f) dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi za čo môže byť pokarhaná, alebo jej môže byť uložená pokuta až do výšky 331 eur.

1 2 ... 11