Obec Gemerská Ves rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Otvorenie Zberného dvora

 30.06.2020

File:Gemerskav.jpg


OBEC GEMERSKÁ VES  -  GÖMÖRFALVA KÖZSÉG

O Z N Á M E N I E

     Obec Gemerská Ves  oznamuje svojim občanom, že zberný dvor pre občanov bude spustený do prevádzky od 01. júla 2020.

Sídlo zberného dvora: Obec Gemerská Ves. Zberný dvor sa nachádza v obci Gemerská Ves  smerom na cintorín  Hrkáč na oplotenom pozemku KN-C č. 1287/2.

Otváracia doba:

Od. 01.03. -  do 30.9.

Streda           od 10,00 – 12,00 a od 15,00-do 17,00 hod.

Piatok            od 10,00 – 12,00 a od 15,00-do 17,00 hod.

Od. 01.10. – do 30.04

Streda            od 10,00 – 12,00 a od 14,00-do 16,00 hod.

Piatok            od 10,00 – 12,00 a od 14,00-do 16,00 hod.

ZD je určený výlučne pre fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území obce Gemerská Ves a sú zapojené do systému množstevného zberu komunálneho odpadu. ZD nie je určený na preberanie odpadu z podnikateľskej činnosti.

Zoznam manipulačných poplatkov

Por. číslo

kat. číslo

názov

množstvo/rok

1.

20 01 01

Papier a lepenka

bez popl.

2.

20 01 02

Sklo

bez popl.

3.

20 02 03

Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

bez popl.

4.

20 01 10

šatstvo

bez popl.

5.

20 01 11

textílie

bez popl.

6.

20 01 38

drevo

bez popl.

7.

20 01 39

Plasty

bez popl.

8.

20 02 01

Biologicky rozložiteľný odpad

bez popl.

9.

20 02 07

Objemový odpad

bez popl.

10.

20 03 08

Drobný stavebný odpad

bez popl.

                                                                                                                    Monika LÉVAIOVÁ

                  starostka obce – polgármester


1 2 ... 10