Obec Gemerská Ves rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Informácia o začatých správnych konania

 08.10.2019

Obec Gemerská Ves, ako príslušný orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82, ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie svojho záujmu byť účastníkom v začatom konkrétnom správnom konaní (podľa § 82, ods. 6 zákona), je potrebné písomne, resp. elektronicky doručiť na nasledujúce adresy:

  1. Písomne – Obec Gemerská Ves, Gemerská Ves č. 109, 982 62 Gemerská Ves;
  2. Elektronicky – gemves@stonline.sk v lehote určenej pri informácii o začatí uvedených správnych konaní od zverejnenia informácie.

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

1021/2019

8.10.2019

8.10.2019

5 pracovných dní od zverejnenia informácie

výrub drevín na miestnom cintoríne na základe žiadosti Obce Chvalová


1 2 ... 10