Kultúra

Ženský spevácky zbor

 

Stredná generácia žien založila spevácky zbor, ktorý nadväzuje na tradície. Spievajú predovšetkým piesne charakteristické pre náš región. Šíria dobré meno obce na rôznych podujatiach.

Sedliacky dom

Sedliacky dom bol zriadený v roku 2010, je v ňom expozícia starožitností v počte okolo 700 kusov, ktoré darovali občania našej a okolitých obcí.

Pamätník

Historické pamätné miesto nachádzajúce sa v parku v strede obce bolo vytvorené v roku 2008. Je tu umiestnených viacero pamätných tabúľ pripomínajúce dávnu minulosť. Na jednej z tabúľ je vytesaných 32 mien na počesť tých, ktorí boli v roku 1938 vysťahovaní do Čiech. Pamätnou tabuľou sme si poctili aj Lajosa Nagy Tasnádiho, nášho rodáka a jedného zo zakladateľov Maďarskej akadémie vied.