English

Obecný rozhlas

Zoznam osôb

 15.02.2022

 

OBEC GEMERSKÁ VES  , 982 62 Gemerská Ves 109

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Zoznam osôb obce Gemerská Ves, ktorým bola poskytnutá jednorazovú finančnú výpomoc v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 28 a)  :

 

 

 

 

P. č.

Meno a priezvisko

Adresa trvalého pobytu

1.

Dezider Dubai

Gemerská Ves 13

2.

Emil Lacko

Gemerská Ves 28

3.

Mária Jónaiová

Gemerská Ves 29

4.

Otília Portelekiová

Gemerská Ves 14

5.

Ján Viczén

Gemerská Ves 18

6.

Ružena Šerešová

Gemerská Ves 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Monika LÉVAIOVÁ

            starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 


Zoznam aktualít: