English

Obecný rozhlas

Pozor na obchodníkov s ľuďmi!

 04.03.2022

Obchodovanie s ľuďmi je trestný čin, pri ktorom dochádza najmä k nútenej prostitúcii žien a detí, nedobrovoľnému odoberaniu orgánov, nelegálnej adopcii detí, ako aj k domácemu otroctvu, nútenej práci v rôznych odvetviach, napr. v poľnohospodárstve, továrňach, hoteloch a reštauráciách, núteným sobášom, nútenému žobraniu na uliciach, nútenej pouličnej kriminalite alebo nútenej účasti na kriminálnych aktivitách (napr. drogových mafií).

Kedy musíte byť opatrní:

 • ak Vám niekto ponúka prácu a nedá Vám informácie o adrese, názve zamestnávateľa (prípadne máte len veľmi málo informácií);
 • ak na Vás niekto vyvíja nátlak, aby ste sa čím skôr rozhodli, či ponúkanú prácu vezmete alebo nie;
 • ak Vám niekto ponúkne prácu na základe ústneho dohovoru, príp. zmluvy, ktorej nerozumiete;
 • ak Vám niekto ponúkne cestu a ubytovanie zdarma (napr. v súvislosti s ponuknutou prácou);
 • ak od Vás niekto žiada, aby ste mu odovzdali doklady pod zámienkou, že za Vás všetko vybaví (v súvislosti s ponukou práce).

Pri obchodovaní s ľuďmi obchodníci/páchatelia:

 • nútia obete vykonávať prácu proti ich vôli (otrocké zaobchádzanie);
 • obete fyzicky alebo psychicky týrajú;
 • obete obmedzujú na osobnej slobode a slobodnom pohybe;
 • obetiam nedávajú sľúbené peniaze;
 • nedovolia obetiam komunikovať s priateľmi/rodinou (vezmú im telefón, počítač, tablet a i.);
 • majú obete stále pod svojim dohľadom (sú kontrolovaní);
 • obete nemôžu svojvoľne opustiť pracovné prostredie;
 • obete nemajú prístup k osobným dokladom

Ako zistíte či mohlo dôjsť k obchodovaniu s ľuďmi?

Odpovedzte si na tieto otázky:

 1. Zaplatila alebo zorganizovala Vašu cestu za prácou iná osoba?
 2. Sľúbili Vám určitý druh práce, ale prinútili Vás robiť celkom inú prácu?
 3. Museli ste niekomu odovzdať Vaše doklady?
 4. Platia Vám za vykonanú prácu dohodnutú sumu?
 5. Ubližuje Vám niekto alebo vyvíja na Vás psychický nátlak?
 6. Bráni Vám niekto v slobodnom pohybe?
 7. Nútia Vás napríklad žobrať, kradnúť alebo vykonávať prostitúciu?
 8. Vyhrážajú sa Vám alebo Vašej rodine?

Čo robiť, keď sa stanete obeťou:

 • utečte tam, kde je veľa ľudí - na verejné a zároveň oficiálne miesto, napr.: polícia, nemocnica, knižnica, pošta, kostol alebo nejaký úrad;
 • požiadajte o pomoc predovšetkým inštitúciu, nie súkromnú osobu;
 • pokúste sa kontaktovať veľvyslanectvo vašej krajiny, prípadne nižšie uvedené organizácie, ktoré
 • pomáhajú obetiam obchodovania s ľuďmi.

Ak sa chcete poradiť o téme obchodovania s ľuďmi alebo si chcete preveriť ponuku práce, neváhajte a kontaktujte nás na Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi na tel. čísle 0800 800 818.

Slovenská republika pomáha obetiam!
Ak ste v ohrození života a zdravia, volajte čísla 112 alebo 158.


Zoznam aktualít: