English

Obecný rozhlas

Modernizácia obecnej knižnice v obci Gemerská Ves

" Realizované s finančnou podporou Ministerstva  investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky - program Podpora nejmenej rozvinutých okresov "


Zoznam fotogalérií: