English

Obecný rozhlas

Komunitné centrum

 24.10.2023

Komunitné centrum 

adresa : 982 62 Gemerská Ves 249

kontakt : 0918 349 110

Odborný manažér KC : PhDr. Nora Szásziová

Komunitný pracovník : Erika Farkasová

Otváracie hodiny :  Pondelok - Piatok

                                7.00 - 12.00 hod.    a   12.30 - 15.00 hod.


Zoznam aktualít: