Oznam pre obyvateľov

 12.01.2021

OZNAM

Na základe zákazu vychádzania nariadeného Uznesením vlády SR č. 808 z 31.1.2020 je celý úrad pre verejnosť zatvorený od 1.1.2021 do 24.1.2021 z dôvodu ochrany zdravia zamestnancov pred koronavírusom COVID-19 a prechádza

                         na systém nestránkových dní.

Vaše požiadavky budú vybavené na tel. čísle 047/4334813, 0918 437 603, alebo na uvedenej e-mailovej adrese :

starosta@gemerskaves.sk

Osobné návštevy sa môžu vykonávať len v nevyhnutných prípadoch.

                                                        Monika Lévaiová –starostka obce

Értesítés

SZK Kormánya 2020.12.31 én 808. sz. alatt hozott határozata által elrendelt kijárási tilalom miatt  2021.01.1.-jétől 2021.1.24-ig tartó idószakbam a Gömörfalva-i község az alkamazattjai védelme érdekében a koronavírus COVID – 19  tartó idószakbam

beszünteti ügyfélfogadását.

Kérelmeik a 047/ 4334843, 0918 437 603 telefonszámokon,

vagy a leírt e-mail címen:

starosta@gemerskaves.sk , lesznek elintézve.

Személyes látogatás csak sürgős esetekben !!!

Lévai Monika- polmármesternő


1 2