Obec Gemerská Ves rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
rekonštrukcia KD Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
0.00 €
didaktické pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Škola.sk, s.r.o.
55740.00 €
stavebné práce Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: COSTRUO spol. s r.o.
0.00 €
elektrina Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: SLOVAKIA ENERGY
0.00 €
rekonštrukcia parkiet v KD Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Zsolt Balog
5204.71 €
Kultúrny dom - maľby, nátery Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: STAVART, s.r.o.
5279.08 €
stavebné práce Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: COSTRUO spol. s r.o.
0.00 €
maľby a nátery Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Zoltán Šiket
2761.03 €
zber a vývoz odpadov Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
poistné Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
258.10 €
rekonštrukcia KD Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
0.00 €
stavebné práce Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: COSTRUO spol. s r.o.
0.00 €
dotácia DHZO Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
5000.00 €
Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
Poskytovanie služieb Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: PARTNERS BS s.r.o.
0.00 €
Financovanie záujmového vzdelávania detí Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Mesto Tornaľa
0.00 €
Dokončovacie práce na KD Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: JOP STAV spol. s r.o.
26999.99 €
Preloženie linky Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Poistenie zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
0.00 €
Materská škola s.č.234-rekonštrukcia Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: STAVART, s.r.o.
0.00 €
Zber triedeného odpadu Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: ENVI - PAK,a.s.
0.00 €
Asistencia pri vysporiadaní pozemkov Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Darovanie hnuteľných vecí Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0.00 €
Stavebný dozor Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: PRODOZ, s.r.o.
0.00 €
dotácia MŠ Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
19679021.00 €
Dotácia na rekonštrukciu predškolského zariadenia Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
0.00 €
Poskytovanie sužby Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie a vykonávanie menších obecných služieb Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
kúpa kontajnerov Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: KOSTA-Z, s.r.o.
0.00 €
Poskytovanie kvalifikovaných dôverihodných služieb Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0.00 €
Pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
0.00 €
poskytovanie terénnej sociálne práce Odb.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dod.: Obec Gemerská Ves
0.00 €
poskytnutie sociálnej služby KC Odb.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dod.: Obec Gemerská Ves
0.00 €
Poskytovanie služieb projektového manažmentu Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Support and Consulting s.r.o.
0.00 €
Zhotovenie diela "Prístrešok k domu smútku" Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: STAVART, s.r.o.
0.00 €
poistenie stavieb ZD Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
143.35 €
služby audítorom Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Gemer Audit, spol, s.r.o.
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Dod.: Obec Gemerská Ves
0.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Anna Vasová
Dod.: Obec Gemerská Ves
0.00 €
Poistenie strojov a strojných zariadení Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
561.08 €
Základné a doplnkové poistenie Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
0.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Zoltán Majoros
Dod.: Obec Gemerská Ves
0.00 €
Poistenie stavieb - Zberný dvor Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
0.00 €
"Rekonštrukcia verejného rozhlasu a technická prevádzka v obci Gemerská Ves" Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: DOM-Plast, s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie PD- Výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Gemerská Ves Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: INSUCCOR s.r.o
4200.00 €
Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Premier Consulting EU, s.r.o.
0.00 €
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
0.00 €
Dodávateľ poskytovuje konzultačné a poradenské služby pri zabezpečovaní kompetencií a povinností obce vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Ing. Ján Profant
0.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Tibor Lakatoš
Dod.: Obec Gemerská Ves
0.00 €
kúpa kontajnerov Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: KOSTA-Z, s.r.o.
9840.00 €
Technologické vybavenie zberného dvora Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Energy green, s.r.o.
65040.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Peter Müller
Dod.: Obec Gemerská Ves
0.00 €
drvič BRO Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Energy green, s.r.o.
13536.00 €
Modernizácia obecnej hasičskej stanice Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Alexander Lőrincz - Renostav
31229.41 €
Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb Odb.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dod.: Obec Gemerská Ves
0.00 €
verejné obstarávanie - vybavenie učební ZŠ Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: CONSULTS EMPIRE, s.r.o.
2100.00 €
tvorivé dielne Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
2000.00 €
vystúpenie tanečnej skupiny Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Topor Pal Judit
100.00 €
uverejnenie inzercie Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: MEDIATEL spol. s.r.o.
0.00 €
kúpa betónu Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: TBG Slovensko, a.s.
0.00 €
Komunitné centrum Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
336.24 €
verejné osvetlenie Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: DOM-Plast, s.r.o.
16858.78 €
bezpečnostná služba Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: GRIFFIN S-group s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie PD - Obecné nájomné byty Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Karol Kovács s.r.o.
14880.00 €
Telefón s účastníckym programom Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Vladimír Kuňa
Dod.: Obec Gemerská Ves
0.00 €
zriadiť prístup do siete internetu bezdrôtovým spôsobom alebo pripojením cez kábel Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Tornalanet s. r. o.
0.00 €
Cena za silovú elektrinu Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: SLOVAKIA ENERGY
0.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Jaroslav Buňka
Dod.: Obec Gemerská Ves
0.00 €
spracovanie a odovzdanie dokumentácie pre projekt Zlepšenie kvality bývania v obci Gemerská Ves Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Lenka Hujdičová
0.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
1200.00 €
výstupenie skupiny Kredenc Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: VS Vision Crew Kft.
603.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Dezider Radič
Dod.: Obec Gemerská Ves
0.00 €
poskytovanie služieb za overovanie určených meradiel v merných objektoch s voľnou hladinou Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: HYMES MK, s. r. o.
0.00 €
zhotovenie diela s názvom Zberný dvor Gemerská Ves Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: PANTERS, s. r. o.
0.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Csaba Gál
Dod.: Obec Gemerská Ves
0.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
0.00 €
stavebný dozor KD Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: PRODOZ, s.r.o.
5915.00 €
zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Senior plus, n. o.
0.00 €
zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Senior plus, n. o.
0.00 €
vytvorenie webstránky, domény, webhostingu Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: webex.digital s. r. o.
0.00 €