Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 211)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
20221 darovacia zmluva Odb.: Árpád Fertő
Dod.: Obec Gemerská Ves
100 €
32022 vystúpenie Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Éder Gábor
800 €
62022 bezpečnostné služby Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: GRIFFIN S-group s.r.o.
384 €
12022 hudobné vystúpenie Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Karol Váradi
350 €
1450/2022/OCIUP údržba vsakovacej sústavy Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
0 €
556/2022 prenájom hrobového miesta Odb.: Stanislav Horváth
Dod.: Obec Gemerská Ves
10 €
52022 archeologický prieskum Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: ARCHEOLÓGIA ZEMPLÍN, s.r.o.
3 500 €
09 17 02 zber odpadu Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
478/2022 prenájom hrobového miesta Odb.: Jozef Lázok
Dod.: Obec Gemerská Ves
15 €
2408518024 Poistenie majetku Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
59.28 €
091702. Potreba vykonania zmien v obchodnej spolupráci zmluvných strán. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
2/2022 Uskutočnenie vystúpenia Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Ruszó Tibor
600 €
22/30/054/161. Účelom dodatku je zmena práv a povinností účastníkov dohody. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
0 €
1/2022 Poskytnutie konzultačných služieb Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Ing. Ján Profant
33 €
1/05/2022 Zhotovenie diela-Oprava chodníka pri MŠ Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: STAVART, s.r.o.
7 601.09 €
409/2022 prenájom hrobového miesta Odb.: Zoltán Tamáš
Dod.: Obec Gemerská Ves
20 €
2408481519 Poistenie osobného vozidla Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
337.54 €
2408481521 Poistenie osobného vozidla Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
86.54 €
408/2022 prenájom hrobového miesta Odb.: Barnabáš Fertő
Dod.: Obec Gemerská Ves
15 €
2408484404 Úrazové poistenie Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk