Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 243)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
6123521647. Predmetom tohto dodatku je zmena doteraz poskytovanej služby na novú službu Regiomax Standard 100. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Tornalanet s. r. o.
0 €
188/2023 prenájom hrobového miesta Odb.: Ondrej Fertő
Dod.: Obec Gemerská Ves
10 €
279/2023-12 Predmetom zmluvy je financovanie záujmového vzdelávania detí s trvalým bydliskom v obci Gemerská Ves. Odb.: Mesto Tornaľa
Dod.: Obec Gemerská Ves
115.24 €
tz2017-09-21vs2 Menia sa ročné aktualizačné a licenčné poplatky od roku 2023. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
114 €
tz2016-10-25dh1 Zmena dohodou zmluvných strán ročné aktualizačné a licenčné poplatky od roku 2023 Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
126 €
A/3155/03/2013 Aktualizovanie programov a systémovej podpore Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
102 €
17/2023 prenájom hrobového miesta Odb.: Mária Fertőová
Dod.: Obec Gemerská Ves
15 €
102/2023 prenájom hrobového miesta Odb.: Alžbeta Seresová
Dod.: Obec Gemerská Ves
10 €
101/2023 prenájom hrobového miesta Odb.: Alžbeta Seresová
Dod.: Obec Gemerská Ves
10 €
100/2023 prenájom hrobového miesta Odb.: Alžbeta Seresová
Dod.: Obec Gemerská Ves
10 €
Kúpna zmluva Predaj pozemku-záhrady,parcelné číslo 1381 o výmere 104m2 Odb.: Ladislav Jankó
Dod.: Obec Gemerská Ves
215 €
102302 Predmetom tejto zmluvy je komletný a odplatný výkon odpadkového hospodárstva pre objednávateľa poskytovateľom. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
27 904.06 €
8000790221. Odber plynu Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0 €
2408838015 Poistenie majetku Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
270.96 €
14701369 Aktivácia účastníckeho programu. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0 €
RZ-SGE0925201515 Táto príloha plní funkciu dodatku k zmluve. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: ENVI - PAK,a.s.
0 €
1064/2021 Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Úrad vlády SR
0 €
RA-SNCA/20195822 Závazok poskytovateľa poskytnúť používateľovi kvalifikovanú doveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
ZLP-VT-2021-0139 Prevod vlastníkého práva k výpočtovej technike zapožičanej používateľovi pri pripojení k IS DCOM Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
22-30-054-500 Poskytnút obci príspevok na aktivačnú činnosť. Odb.: Obec Gemerská Ves
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
0 €
Generované portálom Uradne.sk