Služby

Pošta, ktorá zabezpečuje poštové a doručovateľské služby desiatim okolitým obciam, je prínosom pre obyvateľov. Interiér pošty bol zrekonštruovaný v roku 2008 v spolupráci so Slovenskou poštou. Obec investovala nemalé finančné prostriedky do plynofikácie budovy.

Starostlivosť o dôchodcov a nevládnych zabezpečuje obec za pomoci uchádzačov o zamestnanie, ktorí v rámci aktivačných prác navštevujú dôchodcov a pomáhajú im pri riešení každodenných problémov – donášajú im obedy zo školskej jedálne, pomáhajú pri úprave okolia, v prípade potreby zabezpečia dôchodcom menšie nákupy.