Zdravotníctvo

V obci sa nachádza obvodné zdravotné stredisko: ambulancia všeobecného lekára . Nedostatkom, ktorý sa rieši, je absencia ambulancie lekára pre deti a dorast a zubného lekára. Obci je vybudovaná nová lekáreň SIMONKA je to nevýhodné najmä pre starších občanov, ktorí nemusia cestovať za liekmi do najbližšieho mesta.