Obec Gemerská Ves rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Vízia do budúcnosti

Prvoradou úlohou vedenia obce  toho času je realizácia projektu výstavby čističky odpadových vôd a kanalizácie. Tým sa doplní infraštruktúra v obci pozostávajúca z elektrifikácie, z verejného vodovodu a plynofikácie. Tým sa má vytvoriť podmienka pre budovanie priemyselného parku a tým i pracovných príležitostí  v obci.

Rekonštrukcia  kultúrneho domu a obecného úradu– budova obecného úradu bola postavená v roku 1961. Od tej doby však neboli na nej vykonané žiadne rekonštrukčné práce. Vedenie obce sa v súčasnosti snaží nájsť zdroje na výmenu okien, opravu fasády, strechy ako aj modernizáciu interiéru.

Výstavba kanalizácie– Obec ešte v roku 2009 podala projekt na vybudovanie obecnej kanalizácie. S potešením sme prijali správu o úspešnosti nášho projektu, v priebehu tohto roku sme sa venovali vybavovaniu rôznych povolení a posudkov, uskutočnili sme verejné obstarávanie na realizátora projektu a na jar budúceho roku sa môžu začať stavebné práce. 

Výstavba chodníkov– Po vybudovaní kanalizácie bude potrebné zrekonštruovať miestnu komunikáciu obce a naším cieľom je vybudovať aj chodník, nakoľko žiaci základnej školy chodia do školskej jedálne po frekventovanej hlavnej ceste. V súčasnosti sa už pracuje na projektových prácach a dúfame, že príslušné ministerstvo v blízkej budúcnosti vypíše výzvu na realizáciu takéhoto projektu.

Výstavba sociálnych bytov– Medzi priority vedenia obce patrí aj zlepšenie bytovej situácie Rómov, mnohí z nich žijú v nevyhovujúcich podmienkach, častokrát ôsmi až desiati v jednej miestnosti. Z nášho pohľadu riešením by bolo vybudovanie sociálnych bytov nižšieho štandardu, čím by sa bytová situácia zlepšila, aj keď sme si vedomí, že by nebola úplne ideálna.

Výstavba detského ihriska– V súčasnosti obec ešte nemá vybudované detské ihrisko, je však naším zámerom tento nedostatok v blízkej budúcnosti odstrániť.

Modernizácia zdravotného strediska– Budova zdravotného strediska si tiež vyžaduje úplnú rekonštrukciu, tak exteriéru ako aj vnútorných priestorov.

Plynofikácia MŠ – Postupne sme plynofikovali budovy základnej školy a telocvične. V súčasnosti sa snažíme vyriešiť plynofikáciu aj budovu materskej školy, nakoľko kotle na tuhé palivo sú už v dezolátnom stave a ich životnosť je minimálna.

Oprava miestnych komunikácií – je naplánovaná až povýstavbe kanalizácie.

A posledná vízia, ktorú tu spomeniem, je rozvíjať voľnočasové aktivity v obci, do ktorých chceme zapojiť mládež aj staršiu generáciu, aby sa naučili súdržnosti a vzájomnej pomoci.