Samospráva

Starostka obce:

Monika Lévaiová

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  • Gabriela Gazdová
  • Mária Klinková
  • Peter Müller
  • Ing. Zsolt Sebők - zástupca starostu
  • Kristína Šiketová
  • Lívia Valentová

Komisie :

1. Komisia pre ochranu verejného záujmu   pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Predseda:

  • Gabriela Gazdová                                                              

Člen:   

        .  Lívia Valentová                                                                   

  • Kristína Šiketová                                                                

Hlavný kontrolór:

Katarína Hubayová

Knihovníčka:

Eva Mihályová

Ekonómka obce:

Agneša Üvegešová

Matrikárka:

Ing. Iveta Ujpálová