Oznámenie o úrovni vytriedenia a vyzbieraných množstvách