Obecná knižnica

Voľný čas môžu deti ako aj dospelí tráviť v obecnej knižnici, ktorá disponuje knihami rôznych žánrov v počte približne 10 000 kusov. Okrem čítania poskytuje mladým aj priestor na oddych a zábavu. Navštevujú ju hlavne žiaci základnej školy, ktorí radi trávia voľný čas pozeraním filmov, rôznymi hrami, čítaním alebo počúvaním hudby.

Obecná knižnica sa nachádza v budove obecného úradu.

Knihovníčka: Eva Mihályová

Otváracie hodiny:

Pondelok - piatok :11.00 hod.  -  15.00 hod.