Obec Gemerská Ves rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Verejná vyhláška oznámení miesta uloženia písomnosti

 10.08.2021

OBEC   GEMERSKÁ   VES

                 Č. 109, 982 62 Gemerská Ves

   Vybavuje: Ing. Ujpálová                                                                    Gemerská Ves 6.8.2021              

                                                                                    

                                                                                                          

V e r e j n á   v y h l á š k a

oznámení miesta uloženia písomnosti

      Obecný úrad Gemerská Ves doručuje písomnosť verejnou vyhláškou nasledovnej osobe:

Priezvisko a meno                               Adresa                                            Číslo konania

Katarína Šerešová                              Gemerská Ves                                    521/2021

Miesto uloženia zásielky: Obecný úrad Gemerská Ves

Presné oznámenie zásielky: Upovedomenie o začatí exekúcie

       Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Gemerskej Vsi v úradných hodinách. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.    

                                                                                                            Monika Lévaiová

                                                                                                             starostka obce

                                       

Vyvesené dňa: 06.08.2021

Zvesené dňa:


1 2 ... 11