Obec Gemerská Ves rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Oznámenie o projektu

 01.08.2019

Názov projektu:  Výstavba chodníka a parkoviska v obci Gemerská Ves

Cieľ a popis projektu: zlepšenie a rozvoj lokálnej infraštruktúry v obci, podpora miestneho rozvoja a zlepšenie kvality života na vidieku. Predmetom predkladaného projektu je výstavba chodníkov A,B,C a vybudovanie parkoviska pri dome smútku.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č./názov: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Kód Výzvy: 13/PRV/2015

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ: Obec Gemerská Ves

Sídlo:  982 62 Gemerská Ves 109

Miesto realizácie projektu: Obec Gemerská Ves

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 100 000,00 EUR

Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 100 000,00 EUR

http://www.mpsr.sk/, 

http://www.apa.sk/


1 2 ... 10