Obec Gemerská Ves rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Prerozdelenie dobrovoľnej zbierky

 25.11.2020

Obec Gemerská Ves

Obecný úrad Gemerská Ves

Gemerská Ves 109, 982 62

PREROZDELENIE DOBROVOĽNEJ ZBIERKY VYHLÁSENEJ OBECNÝM ÚRADOM GEMERSKÁ VES

Obec Gemerská Ves v súlade s § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnené niektorých zákonov

vyhlásila dobrovoľnú zbierku s názvom

„Pomoc občanom obce Gemerská Ves po ničivom tornáde“

Usporiadateľ dobrovoľnej zbierky: Obec Gemerská Ves, IČO: 00318701, DIČ: 2021168721

Účel dobrovoľnej zbierky: Finančné príspevky pre občanov obce Gemerská Ves, ktorým bola spôsobená škoda na majetku v dôsledku ničivého tornáda.

Finančné prostriedky bolo možné zaslať na transparentný účet obce Gemerská Ves, vedený vo Všeobecnej úverovej banke Tornaľa, odovzdať aj v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Gemerskej Vsi s označením „Dobrovoľná zbierka“.

Doba konania dobrovoľnej zbierky bol termín: od 09. 10. 2020 do 31. 10. 2020

Finančné prostriedky získané zbierkou vo výške 3.036,00 € boli poslancami Obecného zastupiteľstva v Gemerskej Vsi uznesením č. 41/2020 zo dňa 16.11.2020 prerozdelené nasledovne:

Ján Viczén –               506,00 €

Anna Paušurová –      506,00 €

Ružena Šerešová –     506,00 €

Dezider Dubai –         506,00 €

Emil Lacko –              506,00 €

Tibor Lőrincz –           506,00 €

Monika Lévaiová

   starostka obce


1